تبلیغات
به وبلاگ من خوش اومدید - دانلود آهنگهای هیچکس و...
دوست داشتن برتر از عشق است... عشق یك جوشش كور است و پیوندی از سر نابینایی! اما دوست داشتن پیوندیست خود آگاه و از روی بصیرت روشن